Ereleden & Leden van verdienste

Ereleden & Leden van verdienste

Deze selecte groep leden verdient tijdens of na hun werkzaamheden voor de vereniging een extra erkenning. Als erenleden en leden van verdienste zijn zij de ware voorbeelden van toewijding en succes.

Hier vinden jullie een overzicht van de mensen die deze titel met eer en trots hebben ontvangen (op alfabetische volgorde). Hun toewijding en uitzonderlijke prestaties hebben ons geïnspireerd en ons geholpen onze visie te verwezelijken. We zijn trots en dankbaar voor de bijdragen van onze erenleden en leden van verdienste. Zij blijven voor altijd een integraal onderdeel van onze geschiedenis en identiteit.

Ereleden

Diane Valkenburg

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2014 is Diane met algemene stemmen tot Erelid benoemd vanwege haar bijzondere sportprestaties en haar promotie van onze vereniging. Diane is de eerste schaatsende Olympiër van onze vereniging. Zij werd 11e op de 3000 meter en 6e op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010 en daarnaast onze eerste wereldkampioene (goud op de ploegenachtervolging in 2012 en 2013). Tenslotte werd zij 3e op het EK Allround en 2e op het WK Allround in 2013 en haalde zij in 2011 zilver op de 1500 meter, naast talloze ereplaatsen tijdens NK´s en Worldcups.

Cees-Jan Geluk

               

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2015 is met instemming van de gehele vergadering Cees-Jan Geluk benoemd tot erelid. Dit voor zijn zeer grote inzet gedurende meer dan 25 jaar voor de vereniging als trainer, begeleider van de jeugd schaatskampen en lid van de jeugdcommissie.

Ria van Vliet

Op de ALV van 18 september 2013 is met algehele instemming besloten Ria van Vliet tot Erelid van onze vereniging te benoemen. Zij heeft zich ruim 18 jaar op zeer verdienstelijke wijze voor onze vereniging ingezet, waarbij zij de ledenadministratie en de baanpassen verzorgde. Mocht iemand vergeten in te schrijven voor het schaatsen, Ria herinnerde je eraan, zodat er toch geschaatst kon worden. Zij heeft de vereniging van 190 leden in 1995 zien groeien naar ruim 520 nu. De bijbehorende oorkonde is door de voorzitter aan haar overhandigd.

Frans van Meggelen

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2012 is met algehele instemming besloten om Frans van Meggelen, na 25 jaar als bestuurslid te hebben gefungeerd waarvan 18 jaar als voorzitter, te benoemen tot erelid van Schaatsvereniging Lansingerland. Mede door toedoen van Frans is onze vereniging geworden tot wat het nu is. Ook nu nog verzorgt Frans, met groot enthousiasme, diverse activiteiten

Leden van verdienste

Edwin Slegtenhorst

 

Op 7 april 2018 is Edwin Slegtenhorst benoemt tot Lid van Verdienste. Edwin heeft zich meer dan 20 jaar actief voor de vereniging ingezet. Hij was één van de medebestuurders en voorzitter van de technische commissie. Mede door zijn inzet is er beleid gemaakt op de manier waarop onze vereniging schaatstrainingen verzorgt aan de diverse doelgroepen. Opleiding van trainers was hierbij altijd een aandachtspunt. Zelf heeft Edwin als trainer aan de sportieve wieg gestaan van enkele leden, die later op nationaal, internationaal en zelfs olympisch niveau in wedstrijden zijn uitgekomen. Nauw betrokken was en is hij bij de vorming van de regionale talentengroep, die een opstap vormt voor het Regionale Trainingscentrum, de opvolger van de gewestelijke selectie.

Herman Tromp

 

Op de ALV van 21 september 2022 is Herman Tromp benoemd tot Lid van Verdienste. Herman heeft zich 20 jaar als webmaster voor onze vereniging ingezet met de visie, dat een website lees- en gebruiksvriendelijke moet zijn, omdat deze het cement vormt tussen de stenen van de vereniging. Hij heeft de vereniging op digitaal gebied van een landweg naar de snelweg gebracht. Al de communicatie kan nu middels de site en clubmail plaatsvinden. Alle mogelijkheden die het format van de huidige site heeft zijn benut. Een hele mooie basis voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Een prachtige bijdrage aan onze vereniging waarvan ieder lid nu de vruchten plukt.

Jacques Pouw

 

Op de ALV van 18 september 2014 is Jacques, met algemene stemmen, benoemd tot Lid van Verdienste als dank en beloning voor de jarenlange inzet als bestuurder/penningmeester. Jacques heeft te allen tijde een gedegen financieel beleid gevoerd en draagt daardoor een financieel gezonde vereniging aan zijn opvolger over. In zijn dankwoord memoreerde hij dat hij het als penningmeester altijd jammer heeft gevonden dat het begrote budget van opleidingen nooit was overschreden, want jeugd en opleiding lag hem nauw aan het hart.

Nel Kleijweg

                 

Op de ALV van 18 september 2013 is unaniem besloten om Nel Kleijweg tot Lid van verdienste te benoemen. Als secretaris heeft zij ruim 10 jaar de vereniging op uitstekende wijze ondersteund en zich bijzonder proactief opgesteld met oog voor detail. Nel is het eerste lid van verdienste van onze vereniging. Ook zij heeft van de voorzitter de, bij dit lidmaatschap passende, oorkonde gekregen.

Marleen van den Helder

Op de ALV van 21 september 2022 is Herman Tromp benoemd tot Lid van Verdienste. Herman heeft zich 20 jaar als webmaster voor onze vereniging ingezet met de visie, dat een website lees- en gebruiksvriendelijke moet zijn, omdat deze het cement vormt tussen de stenen van de vereniging. Hij heeft de vereniging op digitaal gebied van een landweg naar de snelweg gebracht. Al de communicatie kan nu middels de site en clubmail plaatsvinden. Alle mogelijkheden die het format van de huidige site heeft zijn benut. Een hele mooie basis voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Een prachtige bijdrage aan onze vereniging waarvan ieder lid nu de vruchten plukt.

Menu

Word jij lid van onze club?

Geniet van schaatsen op natuurijs en op onze nieuwe inlinebaan. Doe mee aan jeugd- en volwassenlessen, wedstrijden en zomerse activiteiten zoals fietsen en droogtraining.

Laatste nieuws

Geen trainingen op 26 augustus – inline baan dicht

LET OP! Op 26 augustus is de inline baan dicht

Wij willen graag onze sponsoren bedanken