Over de club

Geschiedenis

De oorspong van Schaats en Inline Lansingerland stamt uit de in 1885 opgerichte IJsclub Bleiswijk. Door de groei van het aantal leden en uitbreiding van het sportaanbod heeft er recent een naamswijziging plaatsgevonden naar Schaats & Inline Lansingerland. Wil je meer weten over het ontstaan van de vereniging? Klik dan op de onderstaande knop

Beleidsplan

Met het beleidsplan 2023 wil het bestuur richting geven aan de toekomstplannen voor de komende 7 jaar. Niet alle plannen en voornemens zijn op dit moment tot in detail uitgewerkt. Beleid maken en
beleid uitvoeren vraagt om een continue aanpassing aan de omstandigheden van het moment. Daarom zal het bestuur dit plan jaarlijks “tegen het licht houden” en waar nodig bijsturen. 

Privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en en welke rechten u heeft

Opleidingen

Schaats & Inline Lansingerland streeft ernaar haar kader zo goed als mogelijk op te leiden via cursussen en opleidingsprogramma’s die door o.a. de KNSB aangeboden worden. Dit geldt zowel voor trainers als voor mensen die een opleiding  voor functies naast de wedstrijdbaan willen volgen, zoals jurylid, starter, etc.

Het streven vanuit het beleidsplan is om ieder jaar 3 tot 4 trainers of begeleiders een technisch kaderlicentie van de KNSB te laten halen. Dit kan zowel voor shorttrack als voor langebaan zijn. Ditzelfde geldt ook voor de andere opleidingen.

De schaatsvereniging kent een goede regeling voor leden die een cursus of opleiding willen gaan volgen. De vereniging betaalt de kosten in principe volledig, mits de cursist zich voor 3 jaar aan de vereniging verbindt in de vorm van het geven van trainingen dan wel beschikbaar is voor functies tijdens wedstrijden die de vereniging organiseert.

Veel informatie over de opleidingen die gegeven worden en waar de opleiding plaatsvindt, is te vinden op www.knsb.nl/opleidingen. Je kunt je zelf opgeven voor een cursus bij de webshop van de KNSB. Binnen de vereniging kun je voor nadere informatie contact opnemen met de technischecommissie@schaatseninlinelansingerland.nl, Voor afspraken over vergoeding voor de cursuskosten, kun je contact opnemen met onze penningmeester, penningmeester@schaatseninlinelansingerland.nl
 

Huishoudelijk reglement

Eerder heeft het bestuur het huishoudelijk reglement vastgelegd, waarin de regels en richtlijnen zijn vastgesteld binnen Schaats & Inline Lansingerland

Verzekering

Een ongeval kan ons helaas allemaal overkomen. De medische kosten zijn dan verzekerd op de verplichte zorgverzekering. Bij gevolgschade zijn er sociale voorzieningen in allerlei vormen. Toch zijn er situaties waarbij een extra uitkering een tegemoetkoming kan zijn in moeilijke omstandigheden. De vereniging is hiervoor verzekerd middels de KNSB Ongevallen verzekering

Menu

Word jij lid van onze club?

Geniet van schaatsen op natuurijs en op onze nieuwe inlinebaan. Doe mee aan jeugd- en volwassenlessen, wedstrijden en zomerse activiteiten zoals fietsen en droogtraining.

Laatste nieuws

Train de trainer (inline)

Het skeelerseizoen is begonnen! Maar niet zonder een goede voorbereiding!

Wij willen graag onze sponsoren bedanken