Organisatie en vacatures

Schaats & Inline Lansingerland zet zich, zoals de naam al zegt, in voor de schaats- en inlinesport in de regio Lansingerland. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, kennis te laten maken met deze mooie sporten en hen te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Of je nu net start met schaatsen of inlineskaten, of een ervaren sporter bent die op zoek is naar nieuwe uitdagingen, bij Schaats & Inline Lansingerland ben je aan het juiste adres.

Een vereniging kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Vrijwel dagelijks zetten onze gewaardeerde vrijwilligers zich in voor de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die we als vereniging organiseren. Hieronder geven we een korte beschrijving van een aantal vrijwilligerstaken binnen de vereniging.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De taak van het verenigingsbestuur is om de doelstelling van de vereniging vorm te geven. Het is gebruikelijk dat een vereniging drie bestuurders heeft. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast hebben veel besturen ook één of meer algemene bestuursleden. Alle bestuurders hebben samen tot taak om het verenigingsbeleid uit te voeren en nieuw beleid voor te bereiden.

In de statuten [LINK] staan de taken en de bevoegdheden van het bestuur.  [LINK]

Ledenadministratie

De ledenadministratie draagt zorg voor de inschrijving van nieuwe leden, het bijwerken van persoonlijke gegevens, het aanvragen van de baanpassen en het verstrekken van relevante informatie aan de leden.

Heb je een vraag over je lidmaatschap? Mail naar ledenadministratie

Vertrouwenspersonen

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging bij ongewenst gedrag. Ze bieden hulp en adviseren en stimuleren preventieve maatregelen. De VCP-ers zijn er om vragen te beantwoorden en te helpen bij klachten. Zie Veilig en vertrouwd sporten voor meer informatie.

Onze vereniging kent 2 vertrouwenscontactpersonen die je kunt benaderen indien je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag (bereikbaar via whatsapp, bellen of email):

Menu

Word jij lid van onze club?

Geniet van schaatsen op natuurijs en op onze nieuwe inlinebaan. Doe mee aan jeugd- en volwassenlessen, wedstrijden en zomerse activiteiten zoals fietsen en droogtraining.

Laatste nieuws

Train de trainer (inline)

Het skeelerseizoen is begonnen! Maar niet zonder een goede voorbereiding!

Communicatie commissie

Deze commissie verzorgt:

 • de uitgave van de SIL-nieuwsbrief
 • het updaten van de website
 • de content voor en het updaten van de sociale media
 • de berichtgeving in de Heraut (lokale media)

Leden en taakverdeling

Wil je een bijdrage leveren aan de inhoud van onze berichtgeving of heb je een vraag over aanmelden/inloggen op de website? Mail ons

Technische commissie

De Technische Commissie verzorgt:

 • De trainersbezetting
 • De inhoud van de trainingen
 • De onderlinge afstemming tussen de trainers
 • De groepsindeling van de trainingsgroepen
 • De begeleiding van wedstrijdrijders
 • Opleiding van trainers

Leden en taakverdeling

Inlinecommissie

De inlinecommissie verzorgt:

 • De promotie van inlinen binnen alle geledingen van SIL en de regio
 • Evenementen, clinics, winter- en indoortrainingen en toertochten
 • Externe wedstrijdverzoeken die niet georganiseerd worden door SIL / SVR
 • De opbouw van een netwerk in de inlinesport
 • De doorontwikkeling van trainingsprogramma’s in samenwerking met de TC voor verschillende doelgroepen/doelstellingen
 • Een jaarrond programma (met agenda) voor het inlinen binnen SIL
 • Aan het begin van elk skeelerseizoen een kennismakingstraining voor de schaatsende leden

Leden en taakverdeling

Jeugd commissie

De Jeugdcommissie verzorgt voor onze jeugdleden:

 • De schaats- en inlinekampen
 • De drempelwedstrijden in Rotterdam
 • Het seizoenswisselfeest
 • De proeflessen

 

Leden en taakverdeling

Klik hier voor contact met de Jeugdcommissie

Fiets commissie

De Fietscommissie verzorgt in het zomerseizoen:

 • De fietstrainingen voor verschillende groepen
 • De jaarlijkse klimtocht voor snelle rijders

Leden en taakverdeling

Klik hier voor contact met de Fietscommissie

Wedstrijd commissie

De Wedstrijdcommissie (langebaan):

 • Verzorgt de organisatie van de aan SIL toegewezen wedstrijden op De Uithof
 • Verzorgt de organisatie van de clubkampioenschappen langebaan SIL
 • Is aanspreekpunt voor langebaanwedstrijden (inschrijving, vragen over wedstrijden)
 • Is aanspreekpunt voor de Baancommissie van De Uithof
 • Is aanspreekpunt voor langebaanwedstrijden en aangelegenheden van andere verenigingen

Leden en taakverdeling

Marleen Andringa organiseert de pupillenwedstrijden op Schaatsbaan Rotterdam

Kleding commissie

De commissie verzorgt:

 • Het beheer en de administratie van de bruikleenkleding
 • De communicatie over de aankoop van clubkleding, ontvangst/inname van bruikleenkleding
 • De organisatie van aankoop en ontvangst/inname
 • De aansturing en communicatie met onze kledingleverancier Lorini

 

Leden en taakverdeling

 Neem dan contact op

Sponsor commissie

De Sponsorcommissie verzorgt:

 • Het contact met en de werving van sponsoren
 • Het contact met en de werving voor de “Vrienden van SIL”

Leden en taakverdeling

Wil je meer informatie over onze sponsoren of zou je sponsor willen worden. Zie onze website 

De Barcommissie

De barcommissie verzorgt:

 • De bemensing van de bar tijdens onze clubavond en tijdens evenementen
 • De werving van vrijwilligers voor de bardiensten
 • Het jaarrooster van de bardiensten
 • Het beheer van de bar (i.s.m. Ahoy en SVR)

Leden en taakverdeling

Klik hier voor contact met de Barcommissie

Wij willen graag onze sponsoren bedanken