Uitbreiding Technische Commissie

Met de naamsverandering van onze vereniging naar Schaats- en Inline Lansingerland en het aanleggen van een professionele inlinepiste komt er nu een belangrijke vervolgstap in onze ambitie om een serieus en doordacht inline-aanbod aan onze leden te kunnen aanbieden.

Met de naamsverandering van onze vereniging naar Schaats- en Inline Lansingerland en het aanleggen van een professionele inlinepiste komt er nu een belangrijke vervolgstap in onze ambitie om een serieus en doordacht inline-aanbod aan onze leden te kunnen aanbieden.

Na een aantal oriënterende gesprekken tussen SIL-inlinefanaten en leden van het bestuur, is de overtuiging ontstaan om de Technische Commissie uit te breiden met een inline-tak. Deze bestaat uit de volgende personen:

 • Peter Brinkers 
 • Marloes Zuidgeest
 • Veronica Veerkamp

Waarom deze TC uitbreiding?

De inlinesport verdient een eigen vertegenwoordiging binnen de TC omdat er verschillen zijn tussen het langebaan schaatsen en het inlinen. Als we alleen al naar de seizoenen kijken, ligt traditioneel bij schaatsen het zwaartepunt in de wintermaanden; dat geldt voor het inlinen in de zomermaanden. Met als gevolg dat onze vrijwilligers continue “aan” staan. Dat willen we wat meer periodiseren met toegewijde leden voor “hun” discipline. 

Als we naar het buitenland kijken, zien we inliners die niet of nauwelijks schaatsen. Ook wij krijgen leden die liefst het hele jaar door willen inlinen. Daarop anticiperen wij als toekomstbestendige schaats en inlinevereniging.

Wat gaat de inline TC doen?

 • Samenwerken en afstemmen met de schaats TC
 • Vraag en aanbod bij elkaar brengen en daarop anticiperen en faciliteren
 • Aanvullende inline-oefeningen en trainingen aanbieden met de bijbehorende didactiek (natuurlijk met behoud van de bekende SIL gezelligheid)

Uiteraard zijn er technisch gezien ook veel overeenkomsten en kan het inline uitstekend als zomers alternatief voor het schaatsen gezien worden. Immers met nagenoeg dezelfde schaatsslag kan je ook prima skeeleren. Waar liggen dan de verschillen? Die liggen voornamelijk in de afzet, het type schoen en het rol/glijmoment. Dat vraagt om een meer specifieke inline-training, waarbij de andere techniek het belangrijkste onderdeel is.

Hoe willen we dat doen?

 • Clinics voor trainers
 • Handvatten voor inline trainingsvormen en oefenstof beschikbaar stellen
 • Kennisbundeling en overdracht
 • Efficiënt gebruik van ons complex, inclusief onze Vesmaco piste.
 • We gaan onze oren te luister leggen bij onze trainers en deelnemers aan de trainingen. Behoeften peilen en faciliteren.
 • Inhoudelijk vormgeven aan het technisch beleid

Naast de inline-tak binnen de Technische Commissie blijft de Inlinecommissie (Hay Eggen, Lucia Groeneveld, Floor ter Wal, Peter Brinkers en Veronica Veerkamp) vanzelfsprekend bestaan. De Inlinecommissie is actief met andere taken, zoals het voorbereiden van toertochten, evenementen en clinics, het promoten van het inlinen (zowel binnen als buiten de vereniging), het onderhouden en vergroten van het inline-netwerk, het opstellen van een jaarrond inlineprogramma met zomer- en winteractiviteiten.

Dit nieuws delen:

Ander nieuws

Wij willen graag onze sponsoren bedanken